Studentski list, 9. 1. 1981. бр. 777

SL о нечасном академском поступању

Део редакције часописа Гледишта устао је против нечасног академског поступања на Правном факултету у Новом Саду, где је факултетска комисија за доделу звања требало да одигра исту улогу као и идеолошка комисија у случају Речника технологије. Реч је била о извештају за реизбор асистента Ласла Секеља у којем је добио негативну оцену на основу чисте идеолошке инкриминације. О томе је део редакције Гледишта написао текст који је, између осталог, понуђен и редакцији Видика која није имала могућности да га објави јер је тада тематски припремала Речник технологије који се тек у мају 1981. појавио као први број те године. Текст је почетком 1981. објавио Studentski list из Загреба. Доносећи га овде, желимо да се макар post festum одужимо бољем делу редакције Гледишта и да дамо још један допринос дубљем разумевању времена у коме је Речник настао.